Окончание действия военного положения

More news with tag #MIU

ПРМТУ отстаивает права украинских моряков на национальном уровне

22 декабря 2020 года под руководством Министра инфраструктуры Владислава Криклия была проведена очередная рабочая встреча по обсуждению изменений в Положение о званиях лиц командного состава морских судов и порядке их присвоения, а также в Порядок работы Государственных квалификационных комиссий.

An extention of validity of Ukrainian seafarers' documents

On May 28, the Ministry of Infrastructure of Ukraine adressed the letter to International Maritime Organisation clarifying the measures adopted and enforced by Ukraine regarding the validity of the qualification documents of the seafarers who a currently onboard.

Ministry's of Infrastructure of Ukraine letter to the IMO

On March 18, the MTWTU addressed the Ministry of Infrastructure of Ukraine and the State Service of Maritime and River Transport of Ukraine with a request to prepare the appropriate regulations on the prolongation of the validity period of the certificates mandated by the STCW Convention for civil Ukrainian seafarers onboard the vessels.


Про реалізацію Генеральної угоди

Відповідно до пункту 2.15 Розділу ІІ «Оплата праці» Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 - 2021 роки, сторони домовилися протягом шести місяців з дня підписання Угоди підготувати нову редакцію додатка 3 «Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних угодах та колективних договорах», зокрема в частині переліку доплат та надбавок, їх розмірів, порядку та сфери застосування.

Thank you for your attention!
Please fill in the form below, and we will be happy to answer your question!

Thank you for contacting us!