ПРМТУ відстоює права українських моряків на національному рівні

22 грудня 2020 року під керівництвом Міністра інфраструктури Владислава Криклія була проведена чергова робоча зустріч з обговорення змін до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, а також до Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій.

Зокрема, Мінінфраструктури і Морська адміністрація України повторно винесли на обговорення пропозиції про необхідність подачі моряками інформації про страховий стаж, а також копій трудових договорів, розрахункових листів або податкових декларацій в якості документів, що підтверджують стаж роботи моряка на морських суднах.

ПРМТУ висловила на зустрічі спільну з Федерацією роботодавців транспорту України позицію і зазначила наступне:

- Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків на запит ПРМТУ повідомила, що Автоматизована система реєстрації та перевірки документів моряків України не дозволяє формувати звіти про кількість відмов у допуску моряків до засідань Державних кваліфікаційних комісій.

Таким чином, на даний момент у Морської адміністрації відсутні будь-які документально підтверджені відомості про факти масового надання моряками документів, що містять недостовірні відомості про стаж роботи моряків на морських суднах.

- Інспекція також повідомила, що інформаційні системи, що використовуються, «значно сприяють виявленню недостовірних відомостей у документах, що подаються моряками, що, в свою чергу, забезпечує запобігання шахрайству або інших протиправних дій при видачі документів і підтверджень морякам, як це передбачено Правилом I/5 Конвенції ПДНВ».

- У Морської адміністрації в разі виявлення документів, що містять недостовірні відомості, є всі необхідні правові підстави та інструменти для забезпечення належного реагування, в тому числі шляхом інформування правоохоронних органів.

- Інформація про страховий стаж громадянина України - моряка, будь-які платіжні або розрахункові документи або податкові декларації не є належними документами, що підтверджують виконання моряком функцій на борту судна для цілей контролю збереження моряком професійної компетентності.

ПРМТУ спільно з Морською палатою України зайняли єдину консолідовану позицію, що для схвалення Морською адміністрацією стажу роботи моряка на судні достатнім є надання послужної книжки моряка або довідки від судновласника про роботу моряка на судні і паспорта моряка.

Одночасно, ПРМТУ з жалем відзначає істотну зміну риторики Мінінфраструктури та Морської адміністрації при визначенні цілей підготовки і прийняття змін до нормативно-правових актів, що регламентують порядок присвоєння морякам звань і підтвердження їх кваліфікації, а також ознаки значного відступу від принципів прозорості та необхідності врахування громадської думки при підготовці нормативно-правових актів, а саме:

- Обговорення «так званих» пропозицій Морської адміністрації проводиться в рамках роботи над уже прийнятим Міністерством інфраструктури 27 листопада 2020 року наказом № 801, який був поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, однак пізніше був відкликаний Мінінфраструктури.

- Мінінфраструктури при розміщенні проєкту даного наказу на офіційному сайті було встановлено термін на громадське обговорення до 02 грудня 2020 року. Однак, наказ Мінінфраструктури був підписаний і направлений на реєстрацію в Міністерство юстиції України 27 листопада 2020 року, тобто до закінчення терміну його громадського обговорення.

- Кожні нові правки, запропоновані Морською адміністрацією до наказу Мінінфраструктури № 801, не тільки не враховують зауваження і пропозиції ПРМТУ та інших громадських організацій, а й вводять додаткові вимоги і створюють нові бар'єри для моряків при підтвердженні кваліфікації.

В тому числі, в редакції від 08 грудня 2020 року (яка була надана за 40 хвилин до зустрічі) внесено такі зміни:

- тепер пропонується встановити нові «вимоги» щодо подачі додаткових фінансових документів не тільки для моряків, які повторно підтверджують свій диплом на новий період, але і для моряків, які подають заяву на присвоєння нового звання;

- рішення про видачу морякам повторного підтвердження (навіть при наявності схваленого стажу плавання) буде приймати ДКК після розгляду поданих моряком документів;

- змінено строк розгляду документів, поданих моряком, для допуску до ДКК - 5 робочих днів від дати отримання Морською адміністрацією запитів про перевірку документів (ПРМТУ раніше пропонувалося встановити термін в 5 робочих днів від дати подання моряком заяви і документів);

- не встановлено термін, протягом якого має бути проведено засідання ДКК та прийнято рішення про видачу моряку кваліфікаційних документів.

- положення наказу не приведені у відповідність до вимог Правила I/11 Конвенції ПДНВ, а саме: не визначено, що проходження моряком курсів підвищення кваліфікації є самостійним альтернативним і достатнім способом для підтвердження збереження професійної компетентності при повторному підтвердженні диплому.

Фактично, з урахуванням «поправок» Морської адміністрації, наказ Мінінфраструктури від 27 листопада 2020 року № 801 в даний момент представлений в повністю зміненій редакції, громадське обговорення якої не проводилося.

Таким чином, вважаємо, що будь-які «поправки», запропоновані Морською адміністрацією після реєстрації в Міністерстві інфраструктури наказу від 27 листопада 2020 року № 801, не можуть розглядатися в рамках роботи з коригування цього наказу.

З огляду на вищевикладене, ПРМТУ пропонує:

1. Повторно направити на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказ Міністерства інфраструктури від 27 листопада 2020 року № 801, без урахування будь-яких нових додаткових «правок» Морської адміністрації України, які не пройшли громадське обговорення в установленому порядку;

2. У наказі Міністерства інфраструктури від 27 листопада 2020 року № 801 в якості документів, що містять достатні відомості для підтвердження моряками стажу роботи на суднах, визначити такі документи:

- Послужна книжка моряка або довідка від судновласника про роботу моряка на судні;

- паспорт моряка.

3. Однозначно визначити термін отримання моряком кваліфікаційних документів (починаючи від дати подання моряком заяви на допуск до засідання ДКК або видачі йому повторного підтвердження до диплому до дати отримання моряком кваліфікаційних документів).

4. Негайно створити робочу групу для підготовки пропозицій з комплексного перегляду нормативно-правових актів, що регламентують питання підготовки та дипломування моряків в Україні, до складу якої включити представників морських вищих навчальних закладів, об'єднань роботодавців і репрезентативних на національному рівні профспілок моряків.

Більше новин з тегом #МІУ

Інформаційне оголошення

Шановні моряки!


Звернення Голови ПРМТУ

Щодо процедури перетину кордону для моряків

Визначено порядок виїзду моряків для роботи на суднах

Кабінетом Міністрів України внесені зміни до Правил перетинання державного кордону України громадянами України та визначено порядок виїзду моряків, які прямують для роботи на морські судна та судна внутрішнього плавання

ПРМТУ не підтримує проект про звання осіб командного складу морських суден

Шановні моряки!

Дякуємо за звернення!