Портовики Бердянська відстоюють свої права

8 вересня 2020 року в Бердянському порту пройшли загальні збори трудового колективу ДП «Бердянський МТП» та членів ППО БМТП, на яких розглянуто питання стосовно внесення роботодавцем на засіданні Ради підприємства пропозиції щодо скорочення чисельності працівників ДП «БМТП» на 50%, як єдиного шляху виходу з фінансово-економічної кризи підприємства.

Але портовики впевнені, що кризове фінансово – економічне становище ДП «Бердянський морський торговельний порт» пов'язане з недолугим керівництвом в.о. директора підприємства.

Замість вирішення невідкладних питань щодо запобігання банкрутству підприємства, втрати робочих місць, надано «зелене світло» на скорочення 50% робочих місць, і керівник підприємства вже робить спроби запустити процедуру вивільнення. Такі дії призведуть до втрати права на працю більше ніж 400 портовиків. Тяжке економічне становище держави, зростання безробіття, зима, зростання вартості комунальних послуг, епідемія коронавірусу поставить цих людей на межу виживання.

Тому, до Профспілки робітників морського транспорту України звернулася її організаційна ланка - ППО Бердянського МТП - щодо рекомендацій стосовно вирішення цих проблемних питань.

ПРМТУ, у зв’язку з отриманою інформацією та з’ясувавши всі обставини справи, надала первинній профспілковій організації наступні рекомендації:

1. На підставі пунктів 3.2.2., 3.2.3. та 4.1.3. колективного договору державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (далі - колдоговір) зажадати від керівника підприємства звіт про виконання колдоговору підприємства, а саме:

- пункту 2.1.4. щодо зобов’язань роботодавця«Обеспечивать каждого работника ГП «БМТП» работой и оплатой труда, согласно заключенному с ним трудовому договору и действующему законодательству»;

- пункту 2.3.1. щодо зобов’язань однієї із сторін «Совместными действиями содействовать стабилизации и развитию предприятия, повышению эффективности его деятельности, как надежного источника роста благосостояния работников»;

- пункту 3.1.1. щодо зобов’язань роботодавця «Принимать меры по созданию условий для полной продуктивной занятости работников на предприятии»;

- пункту 3.1.4. щодо зобов’язань роботодавця «Не проводить целенаправленного сокращения работников до тех пор, пока не будут использованы все возможности для сохранения рабочих мест и к этому не принудит экономическая ситуация в ГП «БМТП».

2. Зажадати від керівника інформацію щодо виконання пункту 2.22. Галузевої угоди у сфері морського транспорту, а саме: «не проводити масових звільнень Працівників без проведення спільних консультацій з Профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, зокрема з питань розгляду можливостей щодо:

- скороченням адміністративно-управлінських витрат;

- першочерговим скороченням вакансій та сумісників;

- скасуванням робіт в надурочний час, у вихідні та святкові дні;

- припиненням укладання нових трудових договорів, у тому числі і строкових договорів, на період, коли плануються звільнення;

- скороченням замовлень у сторонніх організацій робіт та послуг, які можна виконати власними силами;

- залученням працівників інших підприємств на умовах цивільноправових договорів тільки після попереднього інформування Профспілкових комітетів; - використанням більш привабливих термінів у разі скорочення чисельності Працівників для сприяння природному відтоку кадрів, якому сприятиме виплата матеріальної допомоги у зв’язку із звільненням за угодою сторін, виходом на пенсію».

3. Запропонувати керівнику зменшити рівень оплати праці керівному складу підприємства з внесенням змін до колдоговору.

4. Керуючися статтею 97 КзпП України погоджувати всі накази підприємства про встановлення доплат та надбавок.

5. Вручити ці запити (п.п.1 і 2) роботодавцю з посиланням на статтю 251 КзпП України, згідно якої «Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод».

Загальні збори трудового колективу ДП «БМТП» та членів ППО БМТП, скориставшись рекомендаціями Профспілки, прийняли рішення затребувати письмову інформацію щодо заходів, здійснених роботодавцем на впровадження, запропонованих стороноюпрофспілки ініціатив, щодо виходу підприємства з економічної кризи, а також створити спільну комісію для розробки альтернативних заходів, направлених на мінімізацію запланованого скорочення та механізмів для запобігання банкрутству підприємства, а членам Ради підприємства, представникам профорганізації, обраним до її складу на конференції трудового колективу, не голосувати за скорочення штату.

Також, зважаючи на те, що керівником підприємства було проведено два скорочення штату, які не призвели до бажаного фінансового результату; не використані в повному обсязі ресурси з залучення нових та повернення

традиційних вантажопотоків; не виконання в повному обсязі заходів зі зменшення видатків підприємства, зборами трудового колективу порту було запропоновано в.о. директора ДП «БМТП» Трощенкову О.А. звільнитися з посади за власним бажанням. У разі відмови від звільнення, трудовий колектив порту залишає за собою право звернутись до Міністерства інфраструктури України з клопотанням про звільнення О.А. Трощенкова з посади за неналежне виконання покладених на нього обов'язків, що призвело до стійкої фінансової кризи та поставило підприємство на межу банкрутства.

До того ж було прийняте рішення підготувати звернення від імені трудового колективу порту стосовно кризової ситуації та 50-ти відсоткового скорочення працівників підприємства на адресу Президента, Прем'єр-міністра, Міністра інфраструктури України, депутатів ВР та Голови Запорізької ОДА з вимогами прийняти невідкладні рішення, які допоможуть не допустити остаточного знищення Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» та притягти до відповідальності чиновників, дії чи злочинна бездіяльність яких, призвели до існуючого кризового становища містоутворюючого підприємства.

Профспілка робітників морського транспорту України нагадує первинним профспілковим організаціям щодо ведення превентивних заходів з метою запобігання таких ситуацій та рекомендує головам ППО звертатися до Профспілки при найменшій загрозі правам та інтересам членам трудових колективів, а не підключати її, коли вже нічого зробити не можна. Тільки разом ми зможемо відстояти права робітників підприємств, установ та організацій морського транспорту!

More news with tag #Harbor

ПРМТУ отстоял права незаконно уволенных контролеров

Одесским апелляционным судом приняты первые решения о восстановлении на работе незаконно уволенных контролеров на контрольно-пропускном пункте отряда охраны морского порта СМБ Измаильского филиала ГП «АМПУ».

World AIDS Day

World AIDS Day takes place on 1 December each year. It’s an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, to show support for people living with HIV, and to commemorate those who have died from an AIDS-related illness.

ПРМТУ принял участие в акции протеста в Измаиле

Сегодня в Измаиле состоялся автопробег работников ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», которые своей акцией хотели привлечь внимание к проблемам, которые сегодня остро стоят на предприятии.

Нарада для Голів Первинних профспілкових організацій Профспілки

У червні 2020 р. відбувся XIII Пленум Центральної Ради Професійної спілки робітників морського транспорту України на якому було прийнято рішення щодо проведення щомісячних нарад для Голів Первинних профспілкових організацій Профспілки.

Thank you for your attention!
Please fill in the form below, and we will be happy to answer your question!

Thank you for contacting us!