Посвідчення особи моряка

Відповіді на питання моряків

Якими нормативно-правовими актами регулюються питання видачі ПОМ?

Питання оформлення та видачі ПОМ регулюються:

На цей час сторонами Конвенції № 108 є 64 держави, в тому числі Україна, Польща, а також найбільші держави прапору, такі як Ліберія, Панама, Мальта.

Сторонами Конвенції № 185 є 39 держав, в тому числі держави – найбільші постачальники моряків: Філіппіни, Індія, Індонезія та країна 404.


Чи може моряк отримати ПОМ в іноземній державі?

Так, може. Статтею 2 Конвенції № 108 встановлено, що ПОМ може бути видане за заявою:

 • моряка - громадянина держави, яка видає ПОМ;
 • будь-якого іншого моряка, які несе службу на борту судна, зареєстрованого в цій державі, або який зареєстрований в бюро найму в межах її території.

Статтею 2 Конвенції № 185 встановлено, що ПОМ може бути видане за заявою:

 • моряка - громадянина держави, яка видає ПОМ;
 • морякам, яким наданий статус особи, яка постійно проживає на її території.

Крім того, пункт 6 Статті 2 Конвенції № 185 містить положення, що ця Конвенція не перешкоджає державам-членам виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародних угод стосовно біженців та осіб без громадянства.

Національне законодавство держав може містити додаткові особливості з видачі ПОМ іноземним громадянам або особам без громадянства. В першу чергу, це стосується держав, які не є стороною жодної з вищезазначених конвенції МОП.


Чи суперечить отримання ПОМ в Польщі для українських моряків національному законодавству України?

Ні, не суперечить. Законодавство України не містить обмежень щодо можливості отримання громадянами України - моряками ПОМ в іноземних державах.


Хто належить до категорії «моряк» для цілей видачі ПОМ?

В конвенціях та рекомендаціях МОП під терміном «моряк» визначається будь-яка особа, яка зайнята або працює в будь-якій якості на борту судна. Наприклад, до категорії «моряків» можуть належати працівники суднового готелю, персонал ресторанів або інший персонал на круїзних суднах, інші особи, які можуть постійно виконувати завдання на борту суден, але при цьому не повинні мати кваліфікаційні документи відповідно Конвенції ПДНВ.

У випадку виникнення сумнівів стосовно того, чи треба розглядати будь-які категорії осіб як моряків, це питання вирішується компетентним органом у кожній державі окремо після консультацій з організаціями судновласників і моряків.


Яке основне призначення ПОМ?

Основне призначення ПОМ – полегшити морякам процедури допуску на територію держав-членів Конвенції для цілей сходження на берег, транзиту, переходу на інше судно або в цілях репатріації.

Зокрема, відповідно до статті 6 Конвенції № 185, держави-члени Конвенції повинні дозволяти доступ на свою територію будь-якому моряку, який має діюче ПОМ, якщо такий доступ запитується для цілей тимчасового звільнення на берег під час знаходження судна в порту. Для звільнення на берег моряки не зобов’язані отримувати візу, у разі якщо виконуються такі умови:

 • моряк має чинне ПОМ, видане державою - стороною Конвенції № 185 та оформлене відповідно до вимог цієї Конвенції;
 • держава порту заходу судна є стороною Конвенції № 185 та належним чином імплементувала в своє національне законодавство вимоги цієї Конвенції.

Зазначимо, що ці положення є одними з причин, чому Конвенція № 185 ратифікована меншої кількістю держав, ніж Конвенція № 108, а окремі держави взагалі не приєдналися до жодної з Конвенції МОП.Чи може український моряк отримати та використовувати польське ПОМ з кваліфікаційними документами, виданими від імені Уряду України?

Так, може. Вимоги до порядку підтвердження професійної компетентності моряків, а також оформлення та видачі професійних дипломів (сертифікатів компетентності) та свідоцтв фахівця моряків встановлені Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками.

Відповідно до пункту 13 Правила І/2 Кодексу ПДНВ, кандидат на отримання професійних дипломів повинен надати задовільне засвідчення своєї особи.

Перелік документів. що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або підтверджують спеціальний статус особи затверджений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». До таких документів, серед іншого належать паспорт громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідчення особи моряка.

Таким чином, для роботи на судні моряк повинен мати діючі кваліфікаційні документи, оформлені відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, а також щонайменше один з документів, які належним чином посвідчують особу, термін дії якого не завершено, у тому числі:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • українське посвідчення особи моряка;
 • посвідчення особи моряка, виданого іноземною державою.


Чи буде моряку відмовлено у праві звільнення на берег або транзиті на (з) судно (-а) через відсутність ПОМ або через завершення терміну його дії?

Ні, моряку не може бути відмовлено у праві звільнення на берег або транзиті на (з) судно (-а) через відсутність ПОМ або через завершення терміну його дії.

Крім конвенцій МОП процедури, які застосовуються до членів екіпажів суден, також визначені Міжнародною конвенцією про полегшення міжнародного судноплавства 1965 року, з поправками (Конвенція FAL).

Відповідно до Стандартів 3.44 та 3.45 державні органи влади повинні дозволити членам екіпажу сходити на берег під час стоянки в порту судна, за умови, що формальності щодо приходу судна виконані, і державні органи влади не мають підстав відмовити у дозволі входити на берег через причини, пов’язані з охороною здоров'я населення, громадською безпекою або підтриманням громадського порядку. Для цілей звільнення на берег до членів екіпажу не повинна пред'являтися вимога про наявність візи.

Пунктом 3.48 встановлена Рекомендована практика, відповідно до якої якщо членам екіпажу під час звільнення на берег наказується мати при собі документи, що посвідчує особу, такі вимоги слід обмежити паспортами або, якщо це застосовно, документами, що посвідчують особу, які приймаються відповідним Договріним Урядом замість паспорта, у тому числі ПОМ.


Чи може член екіпажу бути знятим з судна через відсутність ПОМ або закінчення терміну його дії? Чи може бути затримано судно в порту інспектором контролю держави порту?

Ні, на цей час міжнародними конвенціями або іншими обов'язковими документами не встановлені будь-які санкції, що можуть бути вжиті до моряка, судновласника або судна через відсутність у члена екіпажу ПОМ або закінчення терміну його дії?


Чи повинен ПОМ містити відомості про стаж роботи моряка на суднах?

Статтею 4 Конвенції № 108 визначено, що ПОМ повинно містити такі відомості:

 • ім'я повністю (прізвище, ім'я та інші частини ім'я, якщо такі є);
 • дата та місце народження;
 • національність;
 • прикмети;
 • фотографію;
 • підпис або, якщо, власник, не може розписатися, відбиток великого пальця.

Статтею 3 Конвенції № 185 встановлено, що до ПОМ вносяться виключно вищезазначені відомості про власника ПОМ.

Стандарт 3.10.1 Конвенції FAL також встановлює, що державні органи не повинні вимагати, щоб до ПОМ вносилися будь-які відомості, крім прізвища та ім'я власника, статі, дати та місця народження, громадянства, особливих прикмет, фотографії, підпис, дати завершення дії та відомостей про орган влади, який видане ПОМ.

Таким чином, міжнародними конвенціями не передбачено внесення до ПОМ відомостей про стаж роботи моряка на суднах.

В Україні вимоги до переліку інформації, яку повинен містити ПОМ встановлені статтею 25 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», відповідно до якої до ПОМ не вноситься інформація про стаж роботи на суднах.


Чому бланк ПОМ, який видається Адміністрацією судноплавства України, містить поля для внесення відомостей про стаж роботи моряка?

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ПОМ повинно виготовлятися у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складатися з м’якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

Оформлення, видача, обмін, вилучення, повернення державі та знищення ПОМ здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру повинно здійснюватися з використанням відомчої інформаційної системи, призначеної для ведення обліку даних.

Однак, на цей час не впроваджено ВІС Адміністрації судноплавства України, внаслідок чого відсутні технічні можливості для видачі морякам ПОМ з безконтактним електронним носієм, як це передбачено вимогами закону. Як наслідок, на цей час морякам видається ПОМ технічний опис якого встановлено Положення про посвідчення особи моряка, яке затверджене указом Президента України від 05 червня 1993 року № 194/93.


Чи планується в Україні впровадження нового бланку ПОМ?

На цей час в Україні виконуються внутрішньодержавні процедури, необхідні для ратифікації Україною Конвенції 2003 року (переглянутою) про посвідчення особи моряків (№ 185), з поправками. Зокрема, Мінінфраструктури підготовлені пропозиції з внесення змін до законодавства України, якими пропонується встановити, що ПОМ буде виготовлятися у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Строки ратифікації Україною Конвенції № 185, а також терміни впровадження відомчої інформаційної системи Адміністрації судноплавства для початку видачі ПОМ в вигляді картки залишаються невідомими.

В будь-якому разі, ПОМ у формі книжечки будуть залишатися дійсними до закінчення строку їх дії та НЕ підлягатимуть обов'язковій заміні на ПОМ у формі картки.

Більше новин з тегом #Моряки

ПРМТУ у парламенті Румунії

20 червня Олег Григорюк, Голова ПРМТУ, виступив у парламенті Румунії в Бухаресті, де відбулося засідання Комітету моряків Східної, Центральної Європи та Норвегії (SCOCEEN).

ПРМТУ зустрілась з моряками в Румунії

В рамках спільного проєкту Профспілки робітників морського транспорту України та ITF Seafarers' Trust ПРМТУ організувала першу зустріч з українськими моряками, які тимчасово перебувають у Румунії. Це важлива подія, адже наша мета – бути поруч з членами Профспілки, попри складні обставини, в яких вони опинилися через війну в Україні.

Дорогі моряки, з професійним святом!

Сьогодні, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка.

Єгипет ратифікував MLC, 2006

6 червня 2024 року Арабська Республіка Єгипет зробила важливий крок на шляху до покращення умов праці для моряків, ратифікувавши Конвенцію про працю в морському судноплавстві 2006 року (MLC, 2006).

Дякуємо за звернення!