Molodej

Сегодня в мировом профсоюзном движении нет ни одной организации профсоюза, которую бы не заботила проблемы вовлечения в свои ряды молодежи.

 

Защищать молодежь, дать ей возможность самореализоваться, почувствовать себя частью гражданского общества – вот задачи на которые нацелены на профсоюзные организации.

 

Профсоюз работников морского транспорта Украины проводит свою молодежную политику на основе норм международных конвенций и стандартов, с целью защиты социально-экономических, культурных и духовных интересов учащихся, студенческой и работающей молодежи, возрастом до 35 лет.

 

Раздел «Работа с молодежью» включен в действующее Отраслевое соглашение с 2006 года.

 

VІІ. РОБОТА З МОЛОДДЮ

 

Мінтрансзв’язку, роботодавці зобов’язуються:


7.1. Спрямовувати зусилля на дотримання та розширення прав, гарантій молоді щодо соціально-економічного захисту, професійного зростання, гідного рівня заробітної плати.

7.2. Організовувати навчання, стажування та обмін досвідом молодих фахівців Підприємств в профільних учбових закладах та на аналогічних підприємствах за кордоном з метою підтримання світового освітнього рівня національних фахівців та технічного і технологічного рівня вітчизняних підприємств.

7.3. Забезпечувати укладання договорів між учбовими закладами та Підприємствами про співробітництво, зокрема щодо організації практики для студентів, розроблення механізму надання гарантованого першого робочого місця.

7.4. Відновити інститут наставництва, зокрема закріпляти за молодими робітниками наставників із складу висококваліфікованих кадрових робітників.

Профспілка зобов’язується:
7.5. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

7.6. Здійснювати навчання молодіжного профспілкового активу за напрямками профспілкової діяльності. Разом з Роботодавцями проводити форуми, конференції, зльоти, семінари з актуальних проблем молодіжного руху.

7.7. Сприяти створенню у вищих навчальних закладах молодіжних центрів з працевлаштування студентів та випускників.

7.8. Узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи з молоддю на Підприємствах.

Сторони зобов’язуються:
7.9. Забезпечувати підвищення рівня правової освіченості молоді шляхом надання юридичних консультацій на підприємствах та в організаціях, в першу чергу, з питань трудового, цивільного та житлового законодавства.

7.10. Проводити професійні конкурси серед молоді («Кращий докер», «Кращий матрос», «Кращий верстатник», тощо.)

7.11. З метою залучення та закріплення на виробництві молодих працівників, забезпечити включення до колективних договорів зобов’язання щодо виділення молоді та молодим сім’ям кредитів та позик на будівництво, реконструкцію чи придбання житла, товарів довгострокового користування, компенсацію витрат на навчання та професійну підготовку.

7.12. Організувати та популяризувати молодіжний туризм та масовий відпочинок.

 

В новом Отраслевом соглашении, которое сейчас находится в стадии разработки, этот раздел также присутствует.