БФ "Мортранс"

Новини Фонду

 

Органи управління


Благодійна діяльність Фонду

 

Відгуки набувачів благодійної допомоги

 

 

 

Благодійний фонд морського транспорту «МОРТРАНС» створений 17 жовтня 2001 року.

 

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», Статутом Фонду, Благодійна програма Фонду.


Найвищим керівним органом Фонду є Загальні збори. В період між засіданнями Загальних зборів діяльністю Фонду керує виконавчий орган Фонду – Правління, яке засідає один раз на місяць для вирішення питань поточної діяльності Фонду, що потребують негайного розгляду. Для забезпечення поточної діяльності Фонду, Правлінням призначається директор, який є адміністративно-виконавчим органом, організовує виконання рішень Загальних зборів і Правління Фонду та звітує про їх виконання. Наглядова рада обирається Загальними зборами Фонду один раз на три роки, яка здійснює контроль за фінансовою, економічною та господарською діяльністю Фонду.

 

НАБУВАЧАМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ Є:

 

- Працівники галузі морського транспорту та члени їх родин
- Моряки та члени їх родин
- Моряки-пенсіонери, ветерани, інваліди, які мають або мали відношення до судноплавства та галузі морського транспорту
- Молодь, творча молодь
- Та інші особи згідно статуту